♦️قانون توقیف شد

🔹بنا به اعلام دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در شماره ۱۲۳۸ مورخ ۷/۱۲/۹۷ با تیتر مهمان ناخوانده

♦️قانون توقیف شد

🔹بنا به اعلام دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در شماره ۱۲۳۸ مورخ ۷/۱۲/۹۷ با تیتر مهمان ناخوانده که مربوط به حضور بشار اسد در تهران بود جهت پیشگیری از وقوع جرم تا اطلاع ثانوی توقیف شد./ ایسنا

@AkhbareFori