♦️آیت الله مکارم شیرازی: ازدواج کمتر از ۱۳ سال باطل است

🔹در عصر و زمان ما عملا ثابت شده که این ازدواج ها به مصلحت دخترها و پسرها نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به این که غبطه و مصلحت باید رعایت شود این گونه ازدواج ها باطل است و اعتباری ندارد./ ایرنا

@AkhbareFori