به گزارش سایت جهانی فیفا، سلویا گرکو و پسرش نیکلاس به عنوان برترین هواداران سال فوتبال انتخاب شدند، پسر سلیوی�

به گزارش سایت جهانی فیفا، سلویا گرکو و پسرش نیکلاس به عنوان برترین هواداران سال فوتبال انتخاب شدند، پسر سلیویا نابیناست و مادر، مسابقات فوتبال رو براش گزارش و تحلیل میکنه

@AkhbareFori