🎊 خبر خوش برای دارندگان کارت‌بانک صادرات:

📣 برای اولین بار کارت‌به‌کارت از مبدأ صادرات به هر کارت شتابی!

✅ غیر از سامانه‌های خود بانک صادرات، اپلیکیشن بله تنها جاییکه امکان کارت‌به‌کارت از مبدأ صادرات رو فراهم کرده.

💳 در حال حاضر در «بله» از ۲۱ بانک می‌تونی کارت‌به‌کارت کنی، منتظر بقیه باش 😊

❤️ بله رو می‌تونی از همینجا دانلود کنی:

https://bale.ai/new