🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): کسى که بلا و گرفتارى بر او سخت شده نیازمندتر به دعا نیست

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): کسى که بلا و گرفتارى بر او سخت شده نیازمندتر به دعا نیست از تندرستى که از بلا ایمن نمى‌باشد.

#صبح_نو

⏳امروز ‌چهارشنبه

۳ مهر ۱۳۹۸

۲۵ محرم ۱۴۴۱

۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM