♦️روایت سناتور آمریکایی از محورهای گفت‌وگویش با ظریف «کریس مورفی»نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا: 🔸«مورفی» بخشی از یادداشت‌های خود درباره سفرش به اوکراین و مونیخ را منتشر کرد که در این مطلب که ظاهراً قبل از دیدارش با آقای ظریف نوشته شده برنامه‌هایش را از…