♦️حرف‌های آتشین شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»/ از حمله به مسعود کیمیایی تا صحبت درباره حوادث تلخ اخیر و دفاع از بهروز وثوقی

🔹آدم ممکن است چشم هایش را ببندد و گوش هایش را بگیرد اما نمی‌تواند نفهمد

🔹من هیچ علاقه‌ای به پاره شدن لحاف چهل تکه‌‌ سرزمینم که از هر طرف دارد کشیده می‌شود ندارم

🔹اکنون می خواهم حرف‌هایم را بگویم در دفاع از خودم و اگر قرار است یک بار پای خودم بایستم زمانش اکنون است

اینجا بخوانید⬇

sornakhabar.com/newsview/133163