♦️خانواده‌ها نگران فرزندان سرباز خود نباشند/ پادگان‌ها ایزوله هستند

معاون آموزش ارتش:

🔹ما برای حفظ سلامتی کارکنان پایور و وظیفه محیط پادگان ها را کاملا ایزوله کرده ایم.

🔹خانواده های سربازان اطمینان خاطر داشته باشند که فرزندانشان در پادگان ها از سلامتی کامل برخوردار خواهند بود.

🔹افراد هنگام ورود به پادگان غربالگری پزشکی می شوند و چنانچه فردی مشکوک به بیماری باشد از ورود این فرد به پادگان جلوگیری به عمل می‎آید.

@AkhbareFori