♦️متوسط هزینه خانوار برای هر دهک چقدر است؟

🔹بررسی آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ متوسط هزینه هر خانوار ایرانی به میزان ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۲۴درصد رشد کرده است./ دنیای اقتصاد

@AkhbareFori