«احمد شربه»؛ عامل آتش زدن کنسولگری ایران در نجف

🔹یک منبع موثق امروز (پنجشنبه) گفت: احمد شربه از دار و دسته «عدنان الزرفی» استاندار اسبق نجف اشرف است که در حال حاضر الزرفی نماینده مجلس عراق و عضو فراکسیون «النصر» به رهبری حیدر العبادی نخست‌وزیر سابق عراق است.

🔹از احمد شربه همچنین به عنوان یکی از سرکرده های اعتراضات در میدان «الصدرین» در نجف اشرف یاد می‌شود.

🔹عدنان الزرفی استاندار اسبق نجف اشرف در جریان‌های اعتراضات اخیر اجتماعی به شدت به جانبداری از تظاهرات‌کنندگان و معترضان پرداخته و آنها را به حمله علیه نیروهای دولتی و براندازی دولت و جریان‌های سیاسی شیعی حاکم تحریک می‌کند/ ایرنا

@Akhbarefori