آدرس غلط وزیر بهداشت برای ۲۰۳۰!

محمدرضا بورونی تهیه کننده مستند ‎ایکسونامی:

🔹پس از حادثه لردگان وزیر بهداشت اعلام کرد در جوامع توسعه یافته افراد به ‎ایدز مبتلا نمی شوند!

🔹این آدرس غلطی بود که وزیر بهداشت برای توجیه ‎آموزش جنسی در ایران داد.

🔹‏روزنامه دیلی میل نیز چند سال پیش در مقاله ای اعلام کرد که ‎آموزش جنسی نه تنها مانع بارداری نوجوانان نمی شود بلکه عامل آن است.

@Akhbarefori