♦#چند_خبر_کوتاه

🔹سازمان غذا و دارو: خروج ماسک طبی از کشور بدون مجوز وزارت بهداشت ممنوع است.

🔹دبیر کارگروه جمعیت مرکز ماهر بسیج: در حوالی سال ۱۴۲۵ نرخ رشد جمعیت صفر خواهد شد و بعد از آن شاهد کاهش جمعیت کشورمان خواهیم بود.

🔹معصومه ابتکار: ۴۲ درصد کارکنان دولت زن هستند.

🔹روحانی: ایران همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل مسایل است.

🔹هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با روحانی: از اینکه طرف‌های اروپایی نتوانستند به تعهدات خود در برجام عمل کنند،‌ متأسفم.

@Akhbarefori