امداد رسانی به استانهای درگیر برف و کولاک از زبان رئیس سازمان امداد و نجات کشور:

🔹به جز استانهای تهران، خراسان شمالی، گیلان، اردبیل و همدان، ۲۶استان کشور درگیربرف و کولاک و آب گرفتگی هستند.

🔹طی ۴۸ساعته گذشته، به ۵۳شهر و روستا و ۵۰محور کوهستانی امداد رسانی شده است

@Akhbarefori