در هفته نیروی انتظامی مهمترین مطالبه شما از پلیس چیست؟!

public poll

مبارزه با سرقت و زورگیری – 13K

👍👍👍👍👍👍👍 74%

مبارزه با مواد مخدر و قاچاق – 3K

👍 15%

مقابله با بدحجابی – 1K

👍 9%

کنترل جرایم و مبارزه با تخلفات رانندگی – 351

▫️ 2%

👥 16858 people voted so far.