وحشی‌ترین دیکتاتورهای تاریخ را بشناسید

🔹دیکتاتورها را بیشتر به‌عنوان ستمکارترین و فاسدترین رهبران کشورها می‌شناسند

🔹اما در تاریخ دیکتاتورهایی بوده‌اند که حتی آدم خورده‌اند!

با برخی از ترسناک‌ترین دیکتاتورهای تاریخ بیشتر آشنا شوید

khabarfoori.com/detail/1390813