🔺واکنش شریعت نژاد به قطع یارانه ها

🔷دولت به فکر اقشار ضعیف جامعه باشد

یارانه قطع شده افراد پولدار، صرف توانمند سازی و ایجاد اشتغال برای نیازمندان شود.

🔷بسیاری از افراد توانایی فنی و عملی دارند، اما از لحاظ مالی در مضیقه هستند، چرا دولت صرفه جویی حاصل از قطع یارانه ها را برای این افراد مصرف نمی کند!