شهردار مکزیکی عکس مقوایی خود را برای حضور در مراسم‌های مختلف ساخت

🔹«مویسس آگوئیلار تورس» شهردار پیچوکالو در چیاپاس از نیروهای خود خواست تا شمایل مقوایی وی را ساخته و در مکان‌های عمومی قرار دهند تا در صورت لزوم از آن استفاده کنند.

🔹وی قبل از اینکه وارد سیاست شود، پرستار بوده و عکس مقوایی خود را با یک مشت گره کرده ساخته تا محبوب‌تر جلوه کند.

🔹مردم مکزیک علاقه خاصی به دیدار با شخصیت‌های سیاسی از نزدیک دارند و ایده عکس مقوایی شهردار می‌تواند بخشی از آرزوهای آنها را برآورده کند.

@AkhbareFori