کشف و دستگیری مواد و فروشنده در آغاز سال تحصیلی

سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت:

🔹از ۱۴محور منتهی به تهران در روزهای بازگشایی مدارس نزدیک به ۲تُن مواد مخدر کشف کردیم و ۲۰نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

🔹کار پلیس برخورد است اما بر خود وظیفه می‌دانیم «آموزش» را مد نظر قرار دهیم.

@AkhbareFori