♦#چند_خبر_کوتاه

🔹«سلیمی» نماینده مجلس: ۸۵ معاون وزیر و ۱۶ استاندار بازنشسته هستند. چرا باید در دولتی که با شعار جوانگرایی بر سرکار آمد با ژنرال‌بازی راه بر جوانان بسته شود؟/الف

🔹معاون دادستان کل کشور: فضای مجازی نباید به ابزار نفوذ و سلطه فرهنگی دشمنان تبدیل شود.

🔹تفحص از سامانه "نیما"به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

@AkhbareFori