♦️واکنش همتی به خبر انتخاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی

🔹عبدالناصر همتی با تایید این گمانه زنی و تایید حضور خود بین گزینه‌های نهایی ریاست کلی بانک مرکزی گفت: هنوز این تصمیم از سوی رئیس جمهور نهایی نشده است/ تسنیم

#اقتصادی

@AkhbareFori