♦️سومین تیراندازی در آمریکا/ این بار در شیکاگو با ۷زخمی 🔹بر اثر تیراندازی در پارکی در شیکاگو آمریکا ۷ نفر زخمی شدند. 🔹فردی ناشناس از داخل یک خودرو به سوی مردم تیراندازی کرد و از صحنه جرم متواری شد. 🔹این سومین حادثه تیراندازی در آمریکا در تعطیلات آخر هفته…