🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام جواد(ع): کسى که به خاطر پیروى از دلخواه تو، راه درست را بر تو پنهان دارد، بی‌گمان با تو دشمنى کرده است.

⏳امروز ‌جمعه

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

۳۰ ذی‌القعده ۱۴۴۰

۲ آگوست ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM