♦#چند_خبر_کوتاه

🔹معاون سیاسی وزیر کشور: تغییر استانداران و فرمانداران تا پایان انتخابات مجلس متوقف شد.

🔹روزنامه رأی الیوم: توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی به تنش در خلیج فارس دامن می‌زند.

🔹رسانه ترکیه‌ای: نخستین محموله اس -۴۰۰ برای تحویل به ترکیه روز یکشنبه بارگیری می‌شود.

🔹سازمان فضایی کشور: ۳ ماهواره سنجشی و مخابراتی ایران امسال کامل می‌شود.

@AkhbareFori