♦️رییس آمریکایی بالای سر فدراسیون ورزشی!

🔹تابعیت مضاعف آمریکایی یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی ثابت شده و باید از سوی وزیر ورزش‌وجوانان برکنار شود.

🔹باید منتظر ماند و دید آیا وزیر ورزش و جوانان قانون را اجرا می‌کند یا همچون بسیاری از موارد، باز هم مصلحت درون‌سازمانی بر قانون ارجحیت دارد؟

جایگاه ویژه، هر لحظه با ورزش

https://t.me/joinchat/AAAAAEUVVhM2ViLGxYw4EQ