مهران مدیری، جواد رضویان و حسن فتحی برای تلویزیون سریال می‌سازند

🔹حسین کرمی درباره ضعف سریال‌های ماه رمضان امسال گفت: ما متأسفانه در این زمینه نتوانستیم این نیاز را تأمین کنیم؛ دویست دقیقه از یک سریال طنز را ساختیم ولی ساخت آن متوقف شد!

جزئیات مربوط به هرکدام از سریال‌ها

http://sornakhabar.com/news/47139