لک‌لک‌های سفید، پرنده‌های محترمی هستند

🔹تک همسر، خانواده‌دوست، قانع به یک آشیانه. و از گذشته، چون در مسیر مکه دیده‌ می‌شوند این پرنده‌ها را حاجی‌لک‌لک هم می‌گویند‌.

🔹مهربانند و زندگی در نزدیکی انسان را برمی‌گزینند‌.

🔹خوزستان امسال ۵۷ آشیانه فعال حاجی لک‌لک داشت.

@AkhbareFori