حجت‌الاسلام قرائتی: ما همان طوری که عزاداری و گریه می‌کنیم، باید سایت خنده هم داشته باشیم

🔹با مدرک گرایی در

حجت‌الاسلام قرائتی: ما همان طوری که عزاداری و گریه می‌کنیم، باید سایت خنده هم داشته باشیم

🔹با مدرک گرایی در حوزه مخالف هستم.

🔹اینکه مدارکی را در حوزه به عنوان معادل مدارک دانشگاهی به طلاب می‌دهند قبول ندارم.

🔹باید از علوم بی‌فایده پرهیز کنیم و چنین علومی باید از محافل علمی حذف شود.

🔹ما همان طوری که عزاداری و گریه می‌کنیم، باید سایت خنده هم داشته باشیم/فارس #فرهنگی

@AkhbareFori