🔺 سفیر اسبق ایران در ونزوئلا مطلب اینستاگرامی منتسب به خود را تکذیب کرد «سبحانی»سفیر اسبق ایران در ونزوئلا: 🔹محمدرضا ۳۱ ساله، فرزند اینجانب است اما از نظر روش و منش زندگی و عقاید متفاوت بوده و همه تلاش من برای هدایت وی ناموفق بوده و ارتباط ما با هم به کلی…