همه آنچه باید در مورد فرآیند تبدیل کارت ملی به کارت هوشمند بدانید
⁉️ چه کسانی واجد شرایطند؟
سازمان ثبت احوال �

همه آنچه باید در مورد فرآیند تبدیل کارت ملی به کارت هوشمند بدانید

⁉️ چه کسانی واجد شرایطند؟

سازمان ثبت احوال در ابتکاری تازه قرار است کارت‌ ملی را به کارت عابر بانک تبدیل کند

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/880273