🔺حسین هدایتی: مدیران بانک سرمایه فاسد بودند

🔹متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی: به گفته مدیرعامل دناساز مدیران بانک سرمایه و موسوی‌نژاد شب‌ها و در استخر دفتر مدیرعامل این شرکت صورتجلسه‌ها را امضا می‌کردند.

🔹در کیفرخواست عنوان شده که 8 فقره شرکت کاغذی را وسیله و ابزار برای اغفال بانک سرمایه قرار دادم در حالی که هیچ کدام از این شرکتها متعلق به من نیست.

🔹 5 شرکت از 8 شرکتی که در کیفرخواست به آن اشاره شده قبل از سال 92 مصوبه دریافت وام گرفته بودند و شرکت دناساز که در این کیفرخواست به آن اشاره شده برای قرارگاه خاتم فعالیت می‌کرد و در ساخت پل صدر شرکت داشته و امروز مدیرعاملش در زندان است

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/881810