🔹مرسوله هایی که بیش از ۱۰ روز در پست بمانند مرجوع می شوند.

🔺برای همه ی ما پیش آمده که بعضی از مرسولات پستی مانند اسناد اداری، گواهینامه، نظام وظیفه و … مدت زیادی زمان می برد تا بدست مان برسد. از آنجایی که این مرسوله ها برای ما مهم هستند و به آنها احتیاج داریم، پیگیری موقعیت آن‌ها از ضررویات است که اغلب با راه های پیگیری آن آشنایی نداریم.

🔺هموطنان عزیز میتوانند از طریق اپلیکیشن زیر مرسوله خود را در هر جای ایران رهگیری کنند