پل شناوری که ارتباط ۳۴ روستای دهستان عنافچه را با شهر ملاثانی برقرار می‌کرد ماه‌هاست قطع شده و وعده ساخت پل ثابت، دو سال است شنیده می‌شود.

صدای بی‌صدای صدها دانش‌آموز، ۴۵معلم و ۱۲ هزار نفر اهالی این منطقه باشید.

این صحنه زیبنده ما نیست. خدایا این قایق‌ها را به تو می‌سپاریم.

@AkhbareFori