♦#چند_خبر_کوتاه

🔹عبدالله جاسبی که برای درمان به پرتغال رفته بود به تهران برگشت و نشان داد مطالب برخی کانال‌ها در خصوص مهاجرت وی کذب است.

🔹هشدار ظریف در مصاحبه با CNN: در صورت حمله به ایران، جنگ گسترده ای رخ خواهد داد.

🔹دادگستری استان کرمان: ۴۴نفر از قصاص در استان کرمان نجات یافتند.

@AkhbareFori