کارگران شرکت هپکو همچنان خواستار تغییر سهامدار عمده هستند

🔹کارگران شرکت هپکو امروز در نیز اعتراض به محقق نشدن وعده مسوولان در مقابل این شرکت دست به تجمع زده و با درخواست نیروهای انتظامی به اعتراض خود پایان دادند.

🔹کارگران این شرکت روز گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی مسوولان به خواسته های به حقشان در مسیر راه آهن شمال جنوب تجمع و خواستار تعیین سهامدار جدید برای هپکو شدند.

🔹تجمعات اعتراضی روز گذشته منجر به درگیری بین برخی از کارگران و پلیس و در نهایت دستگیری تعدادی از کارگران شد.

🔹خواسته کارگران تغییر سهامدار عمده شرکت و واگذاری آن به فرد اهلیت داری است که بتواند فارغ از نگاه‌های تجاری رونق را به هپکو بازگردانند.

@AkhbareFori