♦️چالشی برای عکس‌های هوایی با تجهیزات کاری!

🔹طی روزهای اخیر چالشی به راه افتاده که خیلی زود جهانی شد. در این چالش یکی از سرویس دهندگان خدمات اضطراری همراه با تجهیزات خود عکسی هوایی را منتشر می‌کند

🔹حالا در شبکه‌های اجتماعی هشتگی با نام  Tetris challenge (چالش آزمایشگاهی) به راه افتاده و افراد مختلف عکس‌های‌شان را منتشر می‌کنند و در آن‌ها شوق پرسنل صنف‌های مختلف را می‌بینیم که تجهیزات و ابزارشان را به تصویر می‌کشند.

@AkhbareFori