تذکرات صریح امام خمینی به اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی: اکثریت هرچه گفتند، آرای شان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آن‌ها نیستید که بگویید این به ضرر شما است

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو