♦️وقوع انفجاری بزرگ در مرکز لندن

🔹روزنامه انگلیسی دیلی میل نوشت، صدای مهیب، به وقت محلی حدود ساعت چهار و بیست دقیقه صبح شنیده شد، ساختمان‌ها را تکان داد و موجب به صدا درآمدن آژیر خودرو‌ها شد.

🔹صدها کاربر توییتر گزارش دادند که در سراسر لندن با صدای انفجار شدید و تکان خوردن ساختمان‌ها از خواب پریدند.

🔹گزارش‌های تایید نشده‌ای وجود دارد از اینکه این صدا ممکن است از دو جت یوروفایتر تایفون ایجاد شده باشد که از فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی کانینگزبی به هوا بلند شده‌اند

@Akhbarefori