نیما زم: بعد از مکرون سنگین‌ترین تیم حفاظت در فرانسه برای من بود

روح الله زم معروف به نیما در دومین جلسه دادگاه:

🔹پلیس فرانسه، تیم حفاظت سنگینی برایم قرار داد و هر دو ماه یک بار با من قرار می گذاشتند.

🔹تعیین وضعیت حفاظت می‌کردند و به من گفتند که بعد از مکرون سنگین‌ترین تیم حفاظت برای توست.

🔹اتهام افساد فی الارض را قبول ندارم.

🔹سال ۸۸ پس از انتخابات بازداشت شدم.

@AkhbareFori