♦️حکم فروزان و همسرش درباره اتهام شرط‌بندی صادر شد

🔹 دادگاه فرهنگ و رسانه پس از بررسی های مختلف، رای نهایی خود را صادر کرد و علاوه بر تبرئه محسن فروزان و همسرش نسیم نهالی، خانواده این دو را نیز تبرئه کرد

@AkhbareFori