نماینده قم مدعی شد: تعداد فوت شده‌های کرونا در قم بیشتر است

🔹امیرآبادی، نماینده قم: فوت حدود ۵۰ نفر بر اثر کرونا در قم

🔹 ۳۲ نفر در محل قرنطینه فوت شده اند

🔹 اولین فوتی های مشکوک به کرونا ۲۴ بهمن فوت کرده اند

🔹 شهر باید قرنطینه شود

🔹 سه هفته است کرونا به قم آمده؛ این موضوع دیر اعلام شد

🔹۲۵۰ نفر در قرنطینه هستند

🔹 مراجع مخالفتی با تعطیلی حرم نداشتند

مشروح خبر

khabarfoori.com/detail/1698224