♦️عربستان خود را در نقش پدر خوانده داعش می‌بیند

سخنگوی وزارت خارجه:

🔹عربستان خود را در نقش پدر خوانده داعش و گروه های تروریستی می بیند، به همین دلیل می‌پندارد شهادت فرماندهان محور مقاومت، منجر به امنیت گروه های تروریستی و دولت های تروریست پرور شده است.

🔹رژیم عربستان با این حمایت، شریک جرم ترامپ است.

🔹آنچه موجب امنیت منطقه خواهد شد، خروج نیروهای مزاحم و زورگوی بیگانه است.

🔴واکنش وزارت خارجه به «معامله قرن»

🔹طرح صلح ننگین و تحمیلی آمریکا به فلسطینیان خیانت قرن و محکوم به شکست است

🔹صرف نظر از اختلافات با برخی کشورهای منطقه آماده همکاری در هر سطحی برای مقابله با این توطئه بزرگ ضد کیان امت اسلامی هستیم

@Akhbarefori