نانسی پلوسی (رئیس مجلس نمایندگان آمریکا): ما کارمان استیضاخ ترامپ است (نه حمایتِ گزینشی از کف خیابانِ ایران)

ایران، جامعه‌ای چندصدایی دارد؛ امروز عده‌ای در خیابان‌ها به حکومتشان اعتراض می‌کنند، خب که چی! هفته قبل هم کسانی علیه ما، در همان خیابانها به‌هم پیوستند. اینها مردمند، اونها هم مردمند

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو