♦#چند_خبر_کوتاه

🔹وزیر کار: بخش اعظمی از جمعیت کشورمان مالک هیچ خانه و زمینی نیستند. در حال حاضر، ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار ایرانی فاقد خودرو هستند.

🔹حبیب رضایی و ترانه علی دوستی هم جشنواره فجر را تحریم کردند

🔹دستیار سابق مشاور امنیت ملی کاخ سفید: توافق تجاری انگلیس و آمریکا در گرو لغو برجام توسط لندن است.

@Akhbarefori