لحظه تصادف پراید با ماشین عروس همه رو شوکه کرد

واقعا نمیشه گفت کی مقصره!

🔹فرض۱ ؛ ۲۰۶ خراب شده و داره لنگان لنگان در لاین اضطرار از زیرگذر خارج میشه! ( پراید چرا اینقد سرعت داره؟ پراید توی لاین اضطرار چیکار میکنه)

🔹فرض۲؛ ۲۰۶ عروس! به خاطر فیلم برداری، یا هر موضوع دیگه‌ای داره آهسته میره! که توی زیرگذر خطرناکه ولی ممنوع نیست اما عبور از لاین اضطرار ممنوعه!

@AkhbareFori