♦️ارسال گزارش‌ پرداخت حقوق‌های ۶۰ میلیون تومانی به مجلس

بیگلری عضو کمیسیون برنامه، بودجه:

🔹با وجود قانون مصوب مجلس برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی به افراد در دستگاه‌های دولتی، اما همچنان شاهد پرداخت حقوق‌‌های بالا به افراد هستیم که این رویه‌ باید اصلاح شود.

🔹برخی مدیران شرکت‌های زیر مجموعه دولت، نظیر شرکت‌های آب و برق و نیز بعضی شرکت‌‌های زیرمجموعه وزارت نفت، و نیز شرکت ملی نفت و یا "شستا"، حقوق‌های ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومانی دریافت کرده‌‌اند که وزیر اقتصاد باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد.

@AkhbareFori