♦️نظر وزیر نفت درباره احتمال افزایش قیمت بنزین وزیر نفت: 🔹احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری ممکن است. 🔹کارت سوخت جایگاه‌داران برای سوخت‌گیری نیست و تنها باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که مشکلی برای کارت سوخت شخصی افراد به وجود…