واردات بیش از ۴۳ تن پازل به کشور 

🔹بر اساس واردات این حجم پازل به کشور، ۲۱۵ هزارو ۸۹۰ دلار از کشور خارج کرد که �

واردات بیش از ۴۳ تن پازل به کشور

🔹بر اساس واردات این حجم پازل به کشور، ۲۱۵ هزارو ۸۹۰ دلار از کشور خارج کرد که بالغ بر ۹ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۳۱۲ هزارو ۵۰۰ ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است/ میزان

@AkhbareFori