تابلویی در متروی نیویورک همزمان با اجلاس  مجمع عمومی سازمان ملل

مهمانان سازمان ملل!
عذرخواهی ما را بابت کارها�

تابلویی در متروی نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل

مهمانان سازمان ملل!

عذرخواهی ما را بابت کارهای رئیس‌جمهور خرفتِ خپلمان بپذیرید!

تقدیم با عشق

شهر نیویورک

@AkhbareFori