♦️تردد در مرز خسروی برقرار است استاندار کرمانشاه: 🔹در حال حاضر تردد در مرز خسروی برقرار است و فقط برای عبور زائران اربعین از شهر بغداد محدودیت‌هایی ایجادشده است. 🔹پیگیری برای رفع محدودیت فعلی در دستور کار قرار دارد. تخصصی‌ترین رسانه #کرمانشاه t.me/joi…