چه کار قشنگی...

🔹وقتی از فرهنگ‌سازی صحبت می‌کنیم، نمی‌شود مردم و نقش آن‌ها را نادیده بگیریم و تیزی نقد ما فقط دامن‌گیر مدیران و مسئولین شود.

🔹ببینید جوان‌های آگاه بهبهان را که خودشان دست به کار شده‌اند و درختکاری را از کوی پلیس آغاز کرده‌اند.

اخبار لحظه ای #خوزستان 

https://t.me/joinchat/AAAAAD-zIvfn3GwkY0QJxw